Integritetspolicy och dataskydd

För att ge dig bästa möjliga tjänst behöver vi förstå hur du använder vår tjänst. På den här sidan förklarar vi hur och varför vi samlar in, lagrar och använder din personliga information. Att skydda dina personuppgifter och din integritet i allmänhet är mycket viktigt för oss.

Vi förklarar också hur cookies möjliggör användningen av vår tjänst och hur du kan hantera dina cookieinställningar.

Datakontrollant

Online Revenue Oy (FI22117920)
Konepajankuja 1
00510 Helsinki
Finland
kundservice@pungkungen.se

INFORMATION LAGRAD I REGISTRET

Vi samlar in och lagrar personlig information för att leverera produkter och hantera produktkrav efter leverans. Informationen kan också användas för andra kundrelations- och marknadsföringsändamål.

Kundinformation erhålls från kunden när de fyller i in beställningsformuläret. Lagrad information inkluderar:

 • Namn
 • Fakturerings- och leveransinformation
 • Detaljer om beställda produkter
 • IP-adress

Vi samlar också in helt anonymiserad statistik om webbplatsanvändning för att bättre betjäna våra besökare:

 • Webbläsar- och webbplatsanvändningsinformation (t.ex. vilka sidor användaren besöker och hur mycket tid som tillbringas på varje sida)

Vi sparar också ofullständig orderinformation så att kunderna enkelt kan fortsätta med en avbruten köpprocess.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt. Personuppgifter hjälper oss att säkerställa exempelvis giltigheten för enhetsgarantin.

På begäran raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter om vi inte har en laglig rättighet eller skyldighet att lagra viss information.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER

 • Vid beställning delar vi personuppgifter med fakturerings- och logistikoperatörer för att möjliggöra leverans och betalning.
 • Vi kan dela information med analys- och marknadsföringspartners.
 • Vi delar personuppgifter med myndigheter om det krävs enligt lag.
 • Om vi säljer företaget kan vi överföra dina personuppgifter till köparen.

SKYDDA DIN INFORMATION

Vi säkerställer att personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning inkluderar det. Den fysiska och digitala säkerheten för utrustningen är ordentligt underhållen.

Vi behandlar och lagrar personuppgifter i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

DINA RÄTTIGHETER

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ger rättigheter relaterade till personuppgifter. Kunder har följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst – rätten att begära information om dina personuppgifter och få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig;
 • Rätt till rättelse – rätten att begära att vi korrigerar eller uppdaterar dina personuppgifter om det finns fel eller brister;
 • Rätt till radering – rätten att begära att vi tar bort dina personuppgifter;
 • Rätt att begränsa behandling – rätten att begära att vi tillfälligt eller permanent upphör med behandlingen av alla eller vissa av dina personuppgifter;
 • Rätt att invända – rätten att invända mot vår behandling av dina personuppgifter;
 • Rätt till dataportabilitet – rätten att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätten att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänst; och
 • Rätt att undvika automatiserat beslutsfattande – rätten att inte vara föremål för ett beslut som grundar sig enbart på automatiserat beslutsfattande, såsom profilering, när beslutet skulle ha rättsliga följder för dig eller påverka dig på ett liknande betydande sätt.

Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som definieras i denna policy eller som måste behållas enligt lag kan inte raderas.

Du kan skicka en begäran om personuppgifter till kundservice@pungkungen.se. Om du inte är nöjd med hur vi använder dina personuppgifter kan du också kontakta den finska dataskyddsmyndigheten.

Cookies

Cookies används på webbplatsen för att möjliggöra beställningsprocessen och förbättra användarupplevelsen. Cookies kan även användas för målinriktning eller optimering av marknadsföring. Webbplatsen kan också innehålla cookies från tredje part.

Om du inte längre vill ta emot cookies kan du blockera och radera cookies i dina webbläsarinställningar. Du kan också, till exempel, blockera endast cookies från tredje part. Ställ in önskade inställningar genom att följa instruktionerna för din webbläsare.

Observera att om du inaktiverar användningen av cookies i dina webbläsarinställningar kommer du inte att kunna använda tjänsten. För mer information, besök www.allaboutcookies.org.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om denna policy eller vill ha mer information om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på kundservice@pungkungen.se